หนังสือที่ระลึกการประชุมใหญ่สามัญประจำปีสมาคมนัักเรียนทุนรัฐบาลไทย พ.ศ. 2560

พร้อม คำประกาศเกียรติคุณนัักเรียนทุนรัฐบาลไทยดีเด่นและดาวรุ่ง ประจำปี พ.ศ. 2560

หนังสือ สนร 60

บรรยากาศการเลือกตั้งนายกสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย ปี 61-62 โดย ดร. บุญปลูก ชายเกตุ ให้เกียรติเป็นประธานการเลือกตั้ง

1. การเลือกตั้งนายกสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย ปี 61-62 โดย ดร. บุญปลูก ชายเกตุ ให้เกียรติเป็นประธานการเลือกตั้ง
2. ดร.ทวารัฐ สูตะบูตร ได้รับเลือกตั้งเป็นนายกสมาคมฯ คนใหม่ โดยมติเอกฉันท์

หนังสือ สนร. 2559

เชิญดาวน์โหลดหนังสือ สนร. ประจำปี 2559 ได้ที่นี่

คำประกาศเกียรติคุณนักเรียนทุนรัฐบาลไทยดีเด่น ประจำปี 2559

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี สมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย ประจำปี 2559

ณ ห้องดวงกมล  โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพมหานคร

15202702_10154370782373096_3814806134467505468_n

15195825_10154370782403096_5114634776112472360_o

การเสวนาพิเศษ “Digital Transformation and Threats”

15203142_10154371163238096_624307171311330980_n

ดร.ทวีศักดิ์  กออนันตกูล  20161127-161127034112-%e0%b8%94%e0%b8%a3-%e0%b8%97%e0%b8%a7%e0%b8%b5%e0%b8%a8%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%94%e0%b8%b4%e0%b9%8c

นางสุรางคณา  วายุภาพ  20161127_security-for-digital-lifestyle_new

ดร.อนุชิต  อนุชิตานุกูล

ดร.โกเมน  พิบูลย์โรจน

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม ประจำปี 2559

มูลนิธิสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย สมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย และ สำนักงาน ก.พ.
จัดโครงการฝึกอบรม ประจำปี พ.ศ. 2559 จำนวน 4 โครงการ ได้แก่

หนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม ประจำปี 2559

Welcome to Associations of Thai Government Scholarship Students

เรียน สมาชิกสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย

ขณะนี้ admin อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูลในเวบไซต์สมาคม โปรดอดใจรอสักพักนะครับ

admin ตั้งใจจะนำบทความทางวิชาการของนรท.มาเผยแพร่ในเวบไซต์เพื่อความสะดวกในการอ้างอิงต่อไป

หากท่านใดมีข้อเสนอแนะ ยินดีครับ

ขอบคุณครับ
admin
ปล. อย่าลืมเข้าเยี่ยมชม facebook ของสมาคมฯ นะครับ