หนังสือ สนร. 2559

เชิญดาวน์โหลดหนังสือ สนร. ประจำปี 2559 ได้ที่นี่

คำประกาศเกียรติคุณนักเรียนทุนรัฐบาลไทยดีเด่น ประจำปี 2559

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี สมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย ประจำปี 2559

ณ ห้องดวงกมล  โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพมหานคร

15202702_10154370782373096_3814806134467505468_n

15195825_10154370782403096_5114634776112472360_o

การเสวนาพิเศษ “Digital Transformation and Threats”

15203142_10154371163238096_624307171311330980_n

ดร.ทวีศักดิ์  กออนันตกูล  20161127-161127034112-%e0%b8%94%e0%b8%a3-%e0%b8%97%e0%b8%a7%e0%b8%b5%e0%b8%a8%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%94%e0%b8%b4%e0%b9%8c

นางสุรางคณา  วายุภาพ  20161127_security-for-digital-lifestyle_new

ดร.อนุชิต  อนุชิตานุกูล

ดร.โกเมน  พิบูลย์โรจน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *