ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม ประจำปี 2559

มูลนิธิสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย สมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย และ สำนักงาน ก.พ.
จัดโครงการฝึกอบรม ประจำปี พ.ศ. 2559 จำนวน 4 โครงการ ได้แก่

หนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม ประจำปี 2559

One thought on “ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม ประจำปี 2559”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *