ทุน กพ. ศึกษาต่อ (บุคคลทั่วไป)

สำนักงาน ก.พ. ดำเนินการรับสมัครสอบแข่งขันและคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ตามความต้องการของส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐ เป็นประจำทุกปี ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียด คลิก!! (test)